Kancelaria Adwokacja TOGA w Olsztynie

Przedsiębiorcy

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje zarówno pomoc w jednorazowych przypadkach jak i w formie stałej obsługi prawnej. Na rzecz przedsiębiorców świadczymy usługi związane z wszelkimi formami Państwa aktywności gospodarczej. Sami jesteśmy przedsiębiorcami i stąd doskonale rozumiemy problemy z jakimi można się spotkać prowadząc działalność gospodarczą. Utrzymujemy kontakt ze środowiskiem biznesowym, poprzez członkostwo w Business Centre Club, a także udział w licznych konferencjach i spotkaniach poświęconych współpracy firmy.

Pakiet usług skierowanych do przedsiębiorców jest bardzo zróżnicowany. Działamy w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm oraz pomagamy w realizacji długofalowych zamierzeń. Przygotowujemy i opiniujemy umowy handlowe o różnorodnym stopniu skomplikowania. Nie ograniczamy się przy tym do badania ich treści pod kątem jednej ustawy. Dokładamy najwyższej staranności, aby zawierane przez Państwa porozumienia były spójne z przepisami różnych dziedzin prawa. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i całkiem nietypowe przedsięwzięcia. Chętnie pomagamy w prowadzeniu negocjacji i osiąganiu kompromisów, w których każda ze stron wygrywa.

Bierzemy udział w procesach inwestycyjnych dotyczących nabywania nieruchomości, a także całych przedsiębiorstw. Opiniujemy umowy związane z nabywaniem środków trwałych o znacznej wartości i pomagamy w ich negocjowaniu.

Współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami świadczącymi usługi jaki i z tymi, którzy wytwarzają lub wprowadzają do obrotu towary. Wielu naszych Mocodawców to przedsiębiorcy budowlani, którzy angażują się w skomplikowane procesy inwestycyjne. Stąd też znajome są nam najczęściej występujące problemy tej branży, a dotyczące relacji z podwykonawcami, odbiorów lub jakości prac wykonanych. Współpracujemy także z dostawami kruszyw i materiałów budowlanych.

Towarzysząc rozwojowi Państwa przedsiębiorstwa, służymy radą i doświadczeniem w sytuacjach wymagających tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Z pełnym zaangażowaniem bierzemy udział w skomplikowanych procesach przekształcania spółek. Staramy się, aby w jak największym stopniu przejąć na siebie ogół formalności z tym związanych po to, abyście mogli Państwo skoncentrować się na dalej idących zamierzeniach.

W licznych przypadkach reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych. Część naszej działalności to windykacja wymagalnych roszczeń. Naszych Klientów reprezentujemy zarówno w postępowaniach sądowych jak i egzekucyjnych, biorąc udział we wszystkich ich fazach.

Nasi specjaliści z zakresu prawa upadłościowego będą reprezentować Państwa interesy w tego typu sprawach na każdym ich etapie. Przygotowujemy wnioski upadłościowe zmierzające zarówno do likwidacji przedsiębiorstwa jak i ich restrukturyzacji. Jesteśmy gotowi rozmawiać z partnerami biznesowymi o korzyściach jakie wynikają z zawarcia układu. Rozmawiamy z wszystkimi, dbając w trudnych chwilach o interesy wszystkich stron.

Służymy pomocą we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych. W zależności od potrzeb naszych Klientów przygotowujemy umowy o pracę lub cywilnoprawne umowy o współpracy. Dobieramy rozwiązania, które pozwalają na elastyczne zarządzanie personelem, a jednocześnie chronią interesy przedsiębiorstw i tajemnice handlowe. Występujemy również w sporach pracowniczych.

Copyright © 2020 Kancelaria Adwokacka TOGA | Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn | Toruń | Klauzula prawna
10-106 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 32/2
Strony internetowe: impulsivo.pl