Zakres usług dla przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej.

Kancelaria zapewnia całościową obsługę w zakresie prawa spółek i działalności gospodarczej. Obsługa ta obejmuje reprezentację w toku postępowań przed sądem, zarówno w sprawach rejestracyjnych jak i spornych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz działania na szkodę spółki przez osoby pełniące funkcję w organach spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia pomoc w szczególności:

  • tworzenie i likwidacja spółek,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w Polsce,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • konstruowanie umów cywilno-prawnych.
  • sprawy karne gospodarcze