W sprawach budowlanych jesteśmy gotowi służyć pomocą zarówno inwestorom jak i wykonawcom. Naszym Klientom towarzyszymy od momentu nabycia nieruchomości, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego. Podejmujemy działania związane z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości i wyjaśniamy powstałe w takich sytuacjach problemy. Następnie bierzemy udział w przygotowywaniu umów o roboty budowlane lub remontowych. Wychodzimy z założenia, że dobrze sporządzona umowa tego typu to pierwszy krok do sukcesu i zadowolenia wszystkich stron procesu budowlanego.

Inwestorom proponujemy porozumienia, które precyzyjnie określają zakres ich praw i obowiązków w trakcie trwania budowy. Wiemy, że rzetelne porozumienie z wykonawcą musi uwzględniać sytuacje wystąpienia zwłoki w oddaniu poszczególnych elementów prac, przestoju, konieczności wykonania prac zastępczych lub zamiennych. Tworzymy procedury, które w sytuacji wystąpienia wad gwarantują przekazanie inwestorowi w pełni wartościowego obiektu. Jesteśmy przygotowani do egzekwowania postanowień umów na drodze postępowań sądowych lub w trakcie mediacji.

Jednocześnie jednak z pełnym zrozumieniem traktujemy sytuację wykonawców, gdzie bardzo często występują oni jako podwykonawcy. Chcemy, aby nasze umowy chroniły ich w tego typu stosunkach zobowiązaniowych. Umowy z generalnymi wykonawcami powinny równoważyć prawa i obowiązki wszystkich zaangażowanych firm wykonawczych. Podwykonawcy powinni mieć zagwarantowane prawo do wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane prace oraz uprawnienie do wstrzymania się z dalszym prowadzeniem prac w sytuacjach konfliktowych. Służymy pomocą firmom wykonawczym w dochodzeniu ich słusznych praw. Dążymy przy tym do tego, aby za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców odpowiedzialny był nie tylko generalny wykonawca, ale również inwestor.

Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy również umowy z innymi uczestnikami procesu budowlanego, a w tym z architektami, geodetami, kierownikami budów. Proponujemy także ramowe umowy o współpracy z dostawcami materiałów budowlanych.