Kancelaria Adwokacja TOGA w Olsztynie

Adw. Olga Tusińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet Warszawski, autorka publikacji dotyczącej orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opublikowanej m.in. w miesięczniku Państwo i Prawo i w zbiorze monografii "Szkice z Prawa Unii Europejskiej" pod red. E. Piontka i A. Zawidzkiej (Zakamycze 2003).

Adwokat Olga Tusińska specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwody, separacje, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów, sprawy opiekuńcze), prawie cywilnym i spadkowym. Doradza i prowadzi sprawy sądowe klientów indywidualnych przebywających poza granicami Polski. Jest ekspertem z zakresu prawa rodzinnego portalu Familie.pl

Olga Tusińska stale uzupełnia swą wiedzę – uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu prawa rodzinnego, w 2006 roku ukończyła także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Biegle zna język angielski, komunikatywnie hiszpański.

T: +48 502 289 010
E: o.tusinska@kancelariatoga.pl
Copyright © 2019 Kancelaria Adwokacka TOGA | Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn | Toruń | Klauzula prawna
10-106 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 32/2
Strony internetowe: impulsivo.pl